Genetik Tanılı Tüp Bebek

Genetik Tanılı Tüp Bebek

Genetik Tanılı Tüp Bebek Nedir? Kimlere Yapılır?

Genetik tanılı tüp bebek 5.gün embriyosu olan blastokistin embriyoya zarar vermeden dış hücreleri olan trofektoderm hücrelerinden alınır ve NGS denilen son teknoloji genetik analize gönderilir. Genetik tanılı tüp bebek 4 hasta grubuna önerilir. Anne ya da baba adayında genetik bozukluk varsa, daha önce genetik yapısı bozuk doğum veya düşük öyküsü varsa, tüp bebek yaptıracak kadının yaşı 38’den büyükse ve tekrarlayan düşükleri veya tüp bebek başarısızlıkları varsa önerilir. Genetik tanılı tüp bebekte özellikle ileri kadın yaşında yaş faktörü ortadan kaldırılmış olur ve tüp bebek başarısı artar. Tüp bebekte en önemli amaç, sağlıklı bebeği anne kucağına vermektir. Genetik tanılı tüp bebek ile genetik bozukluk sonucu oluşan boş gebelikler, bebeğin kalp atımının erken haftalarda durması, düşükler veya ilerleyen haftalarda tespit edilen down sendromu başta olmak üzere sendromların oluşması önlenmiş olur. Kendi kliniğimizde de başarıyla uyguladığımız genetik tanılı tüp bebek ile gebelik başarı oranlarımız artış göstermiştir. NGS (yeni nesil dizileme) yöntemi tüm genetiğe bakılıp eksiklik olup olmadığını gösterir.

Anne veya baba adayında tek gen hastalığı varsa özellikle kan hastalıkları, kas hastalıkları, kemik hastalıkları gibi embriyonun da benzer hastalığı taşıyıp taşımadığı genetik tanı yapılarak anlaşılabilir. Bu şekilde sağlıklı gebelik ve doğum gerçekleşir.