Mikroenjeksiyon (ICSI)

Mikroenjeksiyon (ICSI)

Mikroenjeksiyon (ICSI)

Mikroenjeksiyon tüp bebekte yumurtalar toplandıktan sonra eşinden alınan sperm ile iyileştirme tekniğidir. En kaliteli spermler seçilir, daha sonra kuyrukları kesilir, genetik yapı içeren spermin başı mikroskop eşliğinde yumurtanın iç kısmına yapılan işlemdir. Bu işlemde spermin başı yumurta ile yapay olarak döllendirilir. Bu şekilde klasik tüp bebek yöntemi dışında en kaliteli spermler embriyologlar tarafından seçilir ve yumurtanın döllenme problemi ortadan kaldırılır.

BLASTOKİST TRANSFERİ(5.GÜN)

Blastokist embriyo 200 hücreli 5.gün embriyosudur. Tüp bebekte Yumurtalar döllendikten sonra embriyo oluşur.1. gün embriyosu 2 hücrelidir. 2.gün embriyosu 4 hücrelidir.3.gün embriyosu 8 hücrelidir. 4. Gün morula isimli embriyo oluşur. Daha sonra 5.gün embriyosu farklılaşarak bebeği oluşturan iç hücrelerle bebeğin tutunmasını sağlayan dış hücreler oluşur.  Gebeliğin oluşumundaki doğal süreçte de sperm yumurtayı dölledikten sonra oluşan embriyo 5 gün boyunca tüpte olgunlaşma süreci geçirir ve daha sonra anne rahmine yerleşir. Biz de 5. Gün embriyosu vererek bu doğal süreci taklit ediyoruz. 5. Gün embriyosunun içerisinde de hücrelerin dizilimine ve homojenitisine bağlı kalite sınıflaması vardır. 5 olan en iyi kalite, 4 olan iyi kalıte, 3 olan orta kalitedir. Söylenen kalite yanlış anlaşılmamalıdır. Orta kalitede bir embriyo transferi sağlıksız bir bebek oluşacağı anlamına gelmez. Kalite, embriyonun tutunma şansı ile ilişkilidir. Genetik yapı yapılacaksa embriyonun zarar görmemesi açısından 5. Gün blastokist embriyosuna gidilir.

PRP( PLATERETTEN ZENGİN PLAZMA)

PRP yumurta rezerv azlığı veya başarısız tüp bebek denemelerinde yumurta kalitesinin düşük olduğu durumlarda veya rahim içerisi kalınlaşamama problemlerinde yumurta veya rahim içerisine uygulanan bir yöntemdir. PRP işleminde kadının kanı alınır, özel bir santrifüj kitinden geçirilir, içerisindeki yumurtayı uyaracak hormonlar ve proteinler ayrıştırılır, daha sona anestezi atında yumurtalara enjekte edilir.2 ay ön tedavi sonrası yumurtalar tüp bebek açısından takibe alınır. Âdetin 2. Ya da 3. Günü ultrasonla takip edilir. Yumurtalar daha sonra iğne yada hap tedavisi ile büyütülüp tüp bebek işlemi gerçekleştirilir. Benzer şekilde rahim duvarına da aynı PRP enjekte edilebilir. Bu şekilde rahim duvarı kalınlaşmama problemlerinde yeni bir tedavi metodudur. Bu metodun başarı şansı en geniş bilimsel verilerde % 15 ile 30 arasında değişir. Elimizdeki en son tercih edilebilecek tedavi metodudur.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

Tüp bebek tedavisinde öncelikle kişiye özel tedavi planlanmalıdır. Kişiye özel tedavi planında da çiftlere özgü ilaç dozunun olması kaçınılmazdır. Her çiftin Tüp bebeğe başvuru öyküsü farklıdır. Bu nedenle her çiftim kullanacağı ilaçlarda farklılık gösterir. Bu sebeple çiftlerin mutlaka başvuracakları hekim ile ön görüşme ve muayene yaparak durum değerlendirmesi yapıp ona göre bir yol haritası çizerek ilaçlar belirlenip tedavi uygulanmalıdır. Tüp bebek tedavi sürecinde hormonlara yumurtanın cevabına göre tüp bebek ilaçlarının dozları ve tüp bebek ilaçları farlılık gösterebilir. Bu ilaçlar beyinden üretilen yumurta uyarıcı hormonların benzerleridir ve herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. Diğer bir nokta da benzer ilaçlar hem kadına hem erkeğe başlanabilir. Çünkü yumurta oluşumu ve sperm oluşumu mekanizmaları benzerdir. İlk muayene bu anlamda çok büyük önem taşımaktadır.

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT)

Peimplantasyon genetik tanı (PGT) tüp bebekte başarıyı artırmak için yapılan bir yöntemdir. 5.gün blastokist embriyosundan alınan bir örnek genetiğe gönderilir. Genetik sonucu normal gelen embriyo transfer edilir. PGT önerisi yapılan kişiler;

38 yaşından ileri kadın faktörü

Kadın yada erkekte genetik bozukluk

3ten fazla başarısız tüp bebek denemesi ve düşüklerdeki genetik bozukluk öyküsü

EMBRİYOSKOP (EMBRYOSCOPE)

Embriyoskop, embriyoların bilgisayar ortamında transfer gününe kadar an ve an 7/24 takip edildiği bir sistemdir. En kaliteli embriyolar seçilebilir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında özellikle embriyolar 5. Güne gitmiyorsa veya kalitesi bozuksa tercih edilebilir.

TÜP BEBEKTE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Tüp bebekte başarıyı etkileyen en önemli faktör doktor seçimidir. Tercih edilen doktor çiftlere en doğru tedaviyi planlamalıdır. Bunun yanında çiftlerdeki probleme yönelik ön tedaviler ve gerekli cerrahi işlemler yapmalıdır.

 Kadının yaşı, yumurta sayısı, çikolata kisti, yumurta kalitesi gibi ek faktörlerle beraber tabi ki sperm durumu da başarıyı etkileyen önemli faktörlerdendir. Başarıyı artırmak için yumurta ve sperm kalitesini artıran ön tedaviler, gerekirse PRP, rahme çizik atma yöntemi, endoskopik girişimler, çip yöntemi, katil hücre paneli, embriyolara genetik tanı gibi yöntemler mevcuttur.

MİKROÇİP

Mikroçip, tüp bebek tedavilerinde, sperm seçimlerinde kullanılan bir yöntemdir. Başarısız tüp bebek denemesi olan çiftlerde, embriyo kalitesi sperm nedeniyle iyi değilse, en kalitesi spermleri seçebilmek için spermler çipe yerleştirilir ve en kaliteli spermler seçilir. Bu yöntemle seçilen en kaliteli spermler ile yapılan tüp bebek transferinde başarı şansı çok daha yüksek olabilir. Özellikle sperm yapısal problemleri ve sperm DNA hasarı durumlarında önerilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE SGK DESTEĞİ

Tüp bebek tedavisinde SGK desteği sağlık bakanlığı tarafından tanımlanmıştır. Evli olmak, kadının yaşının 40 yaşından büyük, 23 yaşından küçük olmaması, çocuk sahibi olmamak, heyet raporu almak, her iki eşten birinin en az 5 yıl SGK sahibi olması

Heyet raporu için gerekli şartlar

Erkekte sperm testinde toplam ileri hareketli sperm sayısının 5 milyondan az olması veya hiç olmaması(AZOSPERMİ)

Kadınlarda tüplerin kapalı olması

Son 3 yılda en az 2 kez SGK ile anlaşmalı kurumlarda ile birlikte aşılama tedavisi olması ve bunu belgelendirmesi

Şartlarından en az biri gerekmektedir.

Kurumumuzda SGK ile tüp bebek tedavisinde indirim sağlanmakta ve ilaçlar devlet tarafından karşılanmaktadır.

TÜP BEBEK FİYATLARI

Tüp bebek tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemine göre fiyatlama da değişkenlik göstermektedir. Tüp bebek fiyatları eğer ek cerrahi işlem gerekiyorsa, embriyolara genetik tanı yapılacaksa, embriyolar dondurulacaksa artış gösterebilir. Tüp bebek fiyatlarını kullanılacak ilaçlar da belirleyebilir.